Pomoć

 

GARANCIJA ZA IZDELEK

Ponujeno jamstvo ne vpliva na pravice potrošnikov, ki jih določata zakon št. 449/2003 in GO št. 21/1992.

Garancijski pogoji:


a. Zastopanja, njihovo naravo in vzroke določi predstavnik prodajalca z delovnega mesta, kjer je bil izdelek kupljen.

Odpravo ugotovljenih napak, zamenjavo izdelkov, pri katerih njihovo popravilo ni mogoče, ali vračilo enakovredne vrednosti kupljenih izdelkov, če ukrepi popravila ali zamenjave niso mogoči (v določenem vrstnem redu), izvaja prodajna enota. < / p>

b . Garancija preneha veljati v primeru:

- uporaba / namestitev nepravilna / pomanjkljiva / ni v skladu z navodili za uporabo / uporabo / vzdrževanje, priloženimi izdelku;

- zloraba - šteje se za zlorabo in spremembo namembnosti izdelka

- v primeru nepooblaščenih posegov;

- izgube ali poškodbe garancijskega lista. </ p>

c. Pri iskanju pravnih rešitev za izdelek v garancijskem roku je predstavljeno naslednje:

- originalni garancijski list;

- davčni račun in račun ali plačilni nalog (če je primerno), v kopiji.

Zguba garancijskega lista in nakupnih dokumentov vodi do izgube garancije.

d .ob zahtevi za garancijo mora biti izdelek predložen z vsemi dodatki in, kolikor je mogoče , v originalni embalaži (brez obveznih pogojev).

Odpravo napak v skladu z garancijskim listom in veljavno zakonodajo bo opravil v 15 dneh od datuma ugotovitve prodajalčev predstavnik.

Garancija je dana v skladu z zakonom št. 499/2003 o prodaji izdelkov in s tem povezanih garancijah, s poznejšimi spremembami, in vladno uredbo št. 21/1992 o varstvu potrošnikov, s poznejšimi spremembami.