Pomoć

 1. Sprememba velikosti / modela / barve

KORAK 1: Na spletnem mestu oddajte novo naročilo z izdelkom, ki ga želite zamenjati, in v polje za pripombe vnesite ID predhodno poslanega naročila, kodo izdelka, ki ga želite zamenjati, ali njegovo ime in razlog za zamenjavo.

KORAK 2: Izdelek, ki ga želite vrniti, zavijte v rjuho, plastično folijo ali vrečko, da se škatla med pošiljanjem ne poškoduje.

KORAK 3: Na vaš naslov bomo poslali kurirsko službo GLS, ki bo prevzela paket, ki ste ga pripravili za zamenjavo/vračilo.

KORAK 4: Ko bomo prejeli vrnjen izdelek, vam bomo poslali nov izdelek.

V 3-5 delovnih dneh bo na vaš naslov prišel kurir z novim paketom, v katerem bo izbrana velikost ali model. Ob dostavi po potrebi plačate razliko v ceni in/ali stroške pošiljanja.

Pomembno!!!

Če je cena izdelka, ki ga želite zamenjati, višja, morate razliko plačati kurirju, ko pride z nadomestnim izdelkom.

Če je cena izdelka nižja, vam bo znesek vrnjen v naslednji obliki:

 1. Kupon, poslan po e-pošti, ki ga lahko uporabite pri naslednjem naročilu.
 2. Ali pa razliko nakažemo na žiro račun. Upoštevajte, da pri naročilu nadomestnega izdelka v polje za pripombe vpišite (ime imetnika računa in IBAN računa).

Stroški:

Stroški vračila znašajo 7 EUR in se obračunajo pri nadomestnem naročilu.

Pogoji uporabe

 1. Želim povračilo denarja nazaj

 

Vračilo denarja

Vračani izdelki ne smejo kazati znakov obrabe ali uporabe.

Denar se vrne samo na žiro račun.

 1. Za vračilo denarja nas kontaktirajte na telefonsko številko: 1 7778282 ali na e-poštni naslov info@samoobutev.si; pišete nam lahko zasebno in na družabnih omrežjih.
 2. Izdelek mora biti vrnjen v originalni škatli, zavit v rjuho, plastično folijo ali vrečko.
 3. Na vaš naslov bomo poslali kurirsko službo GLS, ki bo prevzela paket, ki ste ga pripravili za vračilo.
 4. Denar bomo vrnili na bančni račun, ki ste ga poslali, v 3-14 delovnih dneh od prejema paketa na našem sedežu.

Stroški:

Pristojbina za vračilo znaša 7 evrov in se odtegne/odšteje od celotnega zneska, plačanega ob prenosu.

 

 

Pogoji uporabe

Pogoji uporabe in pravila iz tega dokumenta veljajo za vse obiskovalce in uporabnike spletnega mesta samoobutev.si (samoobutev.si).

Spletna stran samoobutev.si (samoobutev.si) je v lasti podjetja DEPURTAT SRL, z registracijsko številko J40/10323/2012 in sedežem na naslovu Soseaua Virtutii Nr 148, Sektor 6. OP.56, Bucuresti, Bucuresti. Z uporabo spletnega mesta sprejemate in se strinjate z vsemi pravili in pogoji, ki se lahko občasno spremenijo in so tu objavljeni brez predhodnega obvestila. To stran morate občasno obiskati.

Vsebina spletnega mesta in informacije o avtorskih pravicah

Strinjate se, da vsebine tega spletnega mesta ne boste reproducirali, distribuirali, prodajali, preprodajali, trgovali ali izkoriščali v komercialne namene.

Strinjate se, da ne boste posegali v storitve spletnega mesta, varnostni sistem spletnega mesta ali vsebino spletnega mesta ali jih motili.

Pred oddajo naročila preverite vse specifikacije in združljivost izdelka tako, da obiščete proizvajalčevo spletno mesto.

Skrbniki spletnega mesta samoobutev.si (samoobutev.si) si nenehno prizadevajo za ohranjanje točnosti informacij, ki so prikazane na spletnem mestu. Kljub temu ne morejo zagotoviti, da so vsi opisi ali druga vsebina spletnega mesta popolnoma točni, popolni in brez napak. Upoštevajte, da so fotografije informativne narave in lahko prikazujejo določene dodatke za izdelek, ki niso vključeni v standardni prodajni paket.

Vaš račun

Za uporabo spletnega mesta ali določenih delov spletnega mesta je treba ustvariti uporabniški račun. Če uporabljate to spletno mesto, ste odgovorni za zaščito in zasebnost svojega računa in gesla ter dostopa do svojega računalnika in prevzemate odgovornost za vse dejavnosti, ki se izvajajo v okviru vašega računa in gesla. Če sumite na varnost svojega računa, o tem čim prej obvestite skrbnike spletnega mesta. samoobutev.si (samoobutev.si) ni odgovoren za nobeno škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepooblaščenega dostopa do vašega računa.

Omejitve odgovornosti

Spletno mesto in podjetje, ki upravlja spletno mesto, nista odgovorna za nobeno neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali kazensko škodo zaradi uporabe tega spletnega mesta ali drugih povezanih spletnih mest, vključno, vendar ne omejeno na izgubljeni dobiček ali prihodek, nadomestne stroške, prekinitev poslovanja , izgubo podatkov ali škodo zaradi zanašanja na predstavljene informacije.
Razpoložljivost spletnega mesta
Samoobutev.si (samoobutev.si) si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila začasno ali trajno prekine, začasno ali trajno prekine, spremeni ali začasno ustavi kateri koli vidik spletnega mesta, vključno z razpoložljivostjo funkcij spletnega mesta. Strinjate se, da samoobutev.si (samoobutev.si) ni odgovoren vam ali kateri koli tretji osebi za kakršno koli spremembo, začasno ali trajno ukinitev spletnega mesta.
Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s pogoji uporabe, se obrnite na nas prek kontaktnega obrazca na naslovu info@samoobutev.si

SPLOŠNI POGOJI UPORABE

1.Osnovni pojmi

          samoobutev - Trgovsko podjetje SC DEPURTAT SRL, s sedežem v Bukarešti, Romunija, z naslovom sektor 3, Liviu Rebreabu 6A, registrska številka J40/10323/2015, vpisano v poslovni register pri sodišču v Bukarešti, davčna številka /CUI RO30640605, z osnovnim kapitalom 200 RON, organiziran v skladu z romunsko zakonodajo.

          SPLET/STRAN - Domena samoobutev.si in poddomene s pripadajočo vsebino.

          VSEBINA - vključuje:

Vse informacije s MESTA (spletne strani), do katerih je mogoče dostopati, to je, ki jih je mogoče reproducirati neodvisno od platforme, s katere se dostopa do njih;

          Vsebina vsakega elektronskega sporočila, ki ga DEPURTAT pošlje UPORABNIKOM ALI STRANKAM;

          Vse informacije, ki jih predstavnik DEPURTATE prek katerega koli komunikacijskega sredstva posreduje UPORABNIKU ali STRANKI, v skladu z navodili o komuniciranju;

          Vse informacije o izdelkih, storitvah in/ali pristojbinah DEPURTATE v določenem obdobju;

          Vse informacije o izdelkih, storitvah in/ali pristojbinah, ki jih uporablja tretja oseba, s katero ima DEPURTAT sklenjene pogodbe o partnerstvu, v določenem obdobju;

          Podatki o ODDELKU.

          STORITEV - storitev elektronskega poslovanja, ki poteka na SPLETNEM STRANI v smislu zagotavljanja NAROČNIKU možnosti nakupa izdelkov in/ali naročila storitev preko elektronskih komunikacijskih sredstev.

          ČLAN Fizična oseba, ki ima ali pridobi dostop do VSEBINE, preko kateregakoli komunikacijskega sredstva (elektronskega, telefonskega, itd.) na podlagi pogodbe o uporabi med ODDELKOM in to fizično osebo, kar pomeni ustvarjanje in uporabo enega RAČUNA.

          RAČUN - celota, sestavljena iz e-poštnega naslova in gesla, ki omogočata samo enemu ČLANU dostop do omejenih območij SPLETNEGA MESTA (STRANI), preko katerih je mogoč dostop do STORITVE.

          UPORABNIK ALI STRANKA – Oseba, ki ima ali dobi dostop do VSEBINE in STORITEV, potem ko je ustvarila ČLANSKI RAČUN.

          NAROČILO – elektronski dokument, s katerim UPORABNIK ALI STRANKA preko STRANI naroča blago in/ali storitev pri UPRAVNICI.

          Cena RRP (angl. Recommended Retail Price, priporočena maloprodajna cena, cena, ki jo priporočajo naši dobavitelji) je informacija, ki je za nekatere izdelke prikazana poleg nakupne cene na levi strani na straneh z več izdelki in pod nakupno ceno na straneh s posameznimi izdelki v manjši velikosti črk in sivi barvi. Pri izdelkih, ki nimajo popusta v primerjavi s ceno RRP, ta podatek ni prikazan. Cena RRP ni referenčna cena, po kateri se prodaja na spletni strani, in se lahko uporablja le kot informacija/priporočilo dobavitelja DEPURTATE. Navedeni podatki so informativne narave in so predstavljeni zaradi možnosti primerjalne ocene cene. Da bi se izognili kakršnim koli dvomom, je pri nakupovanju v košarici https://www.samoobutev.si/ košarija / prikazana jasna nakupna cena za vsak izdelek.

          DOKUMENT - ti SPLOŠNI POGOJI UPORABE

          KOMERCIALNE INFORMACIJE - vsako sporočilo (npr. e-pošta/ SMS/ Viber/ telefonski klic/obvestilo na mobilni telefon/obvestilo na spletu), ki vsebuje splošne in specifične informacije v zvezi s podobnimi ali dopolnilnimi izdelki k tistim, ki ste jih že kupili ali si jih ogledali na spletu, informacije v zvezi z blagom in storitvami, ki ste jih dodali v košarico, informacije o vašem računu in druge komercialne informacije, kot so raziskave trga.

          POGODBA NA DALJAVO - v skladu z definicijo Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list 41/14, 110 /15) in Direktive 2011/83/EU o pravicah potrošnikov pogodba, sklenjena med trgovcem in potrošnikom v okviru organiziranega sistema prodaje ali opravljanja storitev brez hkratne fizične prisotnosti trgovca in potrošnika na enem mestu, pri čemer se do trenutka sklenitve pogodbe in za sklenitev pogodbe uporablja izključno eno ali več sredstev komuniciranja na daljavo;

          OSEBNI PODATKI - vsi podatki, ki se nanašajo na posameznika, katerega identiteta je bila ugotovljena ali se lahko ugotovi ("anketiranec"); običajno gre za ime in priimek, domači naslov, elektronski naslov, OIB, telefonsko številko, identifikacijsko številko člana, številko UUID, geolokacijske podatke itd.

          OBDELOVALEC - fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov.

          PRIJAVA - posameznika pomeni vsako prostovoljno, posebno, informirano in nedvoumno izražanje volje posameznika, s katerim z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem privoli v obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

          OBDELAVA - vsak postopek ali niz postopkov, ki se izvajajo v zvezi z osebnimi podatki (z avtomatiziranimi ali neavtomatiziranimi sredstvi), kot so zbiranje, beleženje, organiziranje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, pregled, uporaba, razkritje s prenosom, razširjanje ali dajanje na voljo na drug način, primerjanje ali kombiniranje, omejevanje, brisanje ali uničenje.

          PISMO - NOVICE/OBVESTILO - občasni način obveščanja, izključno v elektronski obliki, o DEPURTATE-ovih izdelkih, storitvah in/ali promocijah v določenem obdobju, brez DEPURTATE-ovega sodelovanja v zvezi z informacijami, ki jih vsebuje takšno pismo.

          TRANSAKCIJA - plačilo ali vračilo zneska po tem, ko DEPURTAT stranki proda izdelek/storitev, z uporabo storitev obdelovalca kartic, ki ga DEPURTAT sprejme, ali z bančnim nakazilom, ne glede na način dostave.

 1. Splošno

          2.1. Dokument določa pogoje uporabe spletnega mesta/vsebine/storitev s strani člana ali stranke, če stranka nima sklenjene druge veljavne pogodbe o uporabi med njo in DEPURTATE. Prosimo, da pozorno preberete ta dokument, da bi preprečili neželene/neprijetne rezultate, za katere bi član lahko presodil, da imajo negativen vpliv na njegove/njene osebne podatke ali na informacije, ki jih zagotavlja DEPURTAT.

          2.2. Izvajanje storitve in/ali dobava blaga se bo začela takoj po opravljenih vseh potrebnih formalnostih za registracijo. S strinjanjem z registracijo se član zaveže, da bo zagotovil točne podatke o svojem imenu, naslovu in druge potrebne podatke, ki so potrebni za obdelavo predloženega naročila. Če želite te podatke popraviti ali posodobiti, pojdite v meni "osebni podatki" v aplikaciji ali v razdelku "Moj račun". Z uporabo uporabniškega računa in osebnega gesla postanete odgovorni za vsa dejanja, ki izhajajo iz njegove uporabe. DEPURTAT ne odgovarja za napake/incidente, ki so posledica malomarnosti uporabnika v zvezi s tajnostjo in zaupnostjo njegovega računa in gesla.

          2.3. Uporaba, med drugim tudi dostop in obisk vsebine/storitve, pomeni soglasje člana ali stranke s temi splošnimi pogoji uporabe; stranka se zavezuje, da bo stalno spremljala splošne pogoje uporabe, ki se lahko posodobijo, spremenijo ali dopolnijo. DEPURTAT bo ob vsaki spremembi Splošnih pogojev uporabe obvestil vse člane in stranke ob prvem naslednjem obisku po spremembi. V primeru nejasnosti veljajo Splošni pogoji uporabe, ki so veljavni v času naročila.

          2.4. Dostop do storitve se izvaja izključno z dostopom do javno dostopne strani www.samoobutev.si.

          2.5. Z uporabo spletnega mesta/vsebine/storitve je član ali naročnik izključno odgovoren za vse dejavnosti, ki izhajajo iz uporabe tega spletnega mesta. Prav tako je odgovoren za kakršno koli premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, povzročeno DEPURTAT-u ali tretji osebi, s katero ima DEPURTAT pogodbo, v skladu z veljavno romunsko zakonodajo.

          2.6. V primeru, da se uporabnik ali stranka ne strinja in/ali ne sprejme in/ali prekliče soglasje, ki ga je dal za dokument, bo na naslov info@samoobutev.si poslal elektronsko sporočilo z navedbo razloga in zahteval posodobitev ali spremembo zbranih podatkov.

          2.6.1 Poleg tega ima član možnost, da kadar koli prekliče svoje soglasje za uporabo storitve in drugih storitev, ki jih DEPURTAT ponuja prek spletnega mesta; v tem primeru uporabnik ali član pošlje svojo zahtevo po elektronski pošti na naslov info@samoobutev.si.

          2.6.2. V primeru, da Uporabnik ali Član ne želi prejemati od DEPURTATA novic, obvestil in/ali informacij, ki so mu posredovane za namene trženja in oglaševanja preko katere koli vrste komunikacijskih sredstev (elektronskih, telefonskih, itd.), lahko zahteva ODJAVA od prejemanja s klikom na ustrezno povezavo, ki se nahaja v celotnem elektronskem sporočilu ali s pošiljanjem zahtevka pooblaščeni osebi za varstvo podatkov na info@samoobutev.si.

          2.6.3. Član/uporabnik ima v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi v zvezi z varstvom osebnih podatkov pravico biti pozabljen, če od DEPURTATE zahteva zgoraj navedeno in na podlagi te poslovne pogodbe med strankama, zato lahko pošlje zahtevo pooblaščeni osebi za varstvo podatkov na info@samoobutev.si. Uporabnik/član lahko kadar koli spremeni svojo odločitev o nestrinjanju ali nesprejemanju dokumenta tako, da poda soglasje k dokumentu v smislu splošnih pogojev, ki je v tistem trenutku na voljo v veljavni obliki.

          2.7. Če Stranka nima zapadlih ali neporavnanih obveznosti do DEPURTATA in umakne soglasje v času obstoja aktivnih Naročil, DEPURTAT prekliče takšno Naročilo, pri čemer niti Stranka niti DEPURTAT nimata več medsebojnih zahtevkov na kakršni koli pravni podlagi, vključno z odškodnino za škodo.

          2.8. To Spletno mesto je namenjeno samo polno zaposlenim in sposobnim članom, fizičnim osebam, starim najmanj 18 let, ki so na ustrezen način opravili stopnje registracije in ki jih DEPURTAT ni suspendiral ali odstranil, ne glede na razlog za suspenz ali odstranitev. Če ena oseba postane član, izjavi, da izpolnjuje vse navedene pogoje

3. Vsebina

          3.1. Vsebina, kot je opredeljena na začetku, vključno z logotipom, stiliziranimi predstavitvami, trgovskimi simboli, statičnimi slikami, dinamičnimi slikami, besedilom in/ali multimedijsko vsebino, predstavljeno na spletni strani, je izključna last DEPURTATE, ki ima vse pravice, pridobljene v tem smislu neposredno ali posredno (z licencami za uporabo in/ali objavo).

          3.2. Član ali stranka ne sme kopirati, distribuirati, objavljati, prenašati na tretje osebe, spreminjati in/ali poškodovati, uporabljati, povezovati, prikazovati, prenašati nobene vsebine v kakršnem koli kontekstu, ki ni prvotni kontekst DEPURTATA, odstranjevati oznak, ki označujejo avtorske pravice DEPURTATA nad vsebino, kot tudi ne sodelovati pri prenosu, prodaji, distribuciji materialov, doseženih s podvajanjem, spreminjanjem ali prikazovanjem vsebine, razen v primeru izrecnega pisnega dovoljenja DEPURTATE.

          3.3. Za vse vsebine, do katerih ima in/ali pridobi član ali stranka dostop na kakršen koli način, velja ta dokument, razen če je vsebini priložen pisni sporazum o posebni uporabi, ki sta ga DEPURTATE in član ali stranka veljavno sklenila.

          3.4. Član ali stranka lahko kopira, prenaša in/ali uporablja vsebino samo za lastne in/ali nekomercialne namene in samo, če to ni v nasprotju z določbami tega dokumenta.

          3.5. V primeru, da DEPURTAT s posebno pogodbo dodeli Članu ali Stranki pravico do uporabe določenih vsebin, do katerih ima ali dobi dostop po tej pogodbi, se ta pravica nanaša samo na te vsebine ali na tiste vsebine, ki so opredeljene v pogodbi, samo v času trajanja te pogodbe ali teh vsebin na strani ali v obdobju, opredeljenem v pogodbi, in v skladu z opredeljenimi pogoji, če ti pogoji obstajajo, in ne predstavlja pogodbene obveznosti DEPURTATA do Člana, Stranke ali tretje osebe, ki ima/dobi dostop do te prenesene vsebine.

          3.6. Nobena vsebina, ki je bila posredovana Članu ali Stranki s katerim koli komunikacijskim sredstvom (elektronsko, telefonsko itd.) ali katere vsebina je pridobljena z dostopom, obiskom in/ali vizualizacijo vsebine, za DEPURTAT in/ali njegovega zaposlenega ali sodelavca DEPURTAT, ki je posredoval pri prenosu, če obstaja, ne predstavlja pogodbene obveznosti do zadevne vsebine.

          3.7. Prepovedana je vsakršna uporaba vsebine za namene, ki niso izrecno dovoljeni s pisnim dokumentom ali pogodbo o uporabi, ki spremlja vsebino, če ta obstaja.

4. Kontakt za stranke in člane

          4.1. DEPURTAT na svoji spletni strani objavlja popolne in pravilne informacije, ki jih stranke ali člani lahko prepoznajo in z njimi stopijo v stik.

          4.2. Z uporabo kontaktnega obrazca ali storitev, ki so predstavljene na strani, član ali stranka DEPURTATA soglaša, da DEPURTATA (brez navedbe obveznosti DEPURTATA) z njim vzpostavi stik z vsemi razpoložljivimi komunikacijskimi sredstvi, vključno z elektronskimi, in se strinja, da se z izpolnitvijo njegovih kontaktnih podatkov, kot so ime, elektronski naslov, telefonska številka itd., ti podatki obdelajo in shranijo v bazi podatkov za namen izboljšanja poslovnih odnosov, natančneje za boljše upravljanje gospodarskih in poslovnih dejavnosti podjetja. Za podrobnosti in dodatne informacije o obdelavi in upravljanju osebnih podatkov preglejte in preberite poglavje o politiki zasebnosti v tem dokumentu.

          4.3. Delno ali popolno izpolnjevanje kontaktnega obrazca in njegovo pošiljanje DEPURTAT-u ne ustvarja obveznosti, da DEPURTAT kontaktira člana ali stranko nazaj, razen v primerih, ki jih določa zakon.

          4.4. Dostop do strani, uporaba informacij, predstavljenih na tej strani, obisk strani ali pošiljanje elektronske pošte ali pisnih obvestil DEPURTAT-u poteka elektronsko, po telefonu ali na kakršen koli drug način, ki je na voljo članu ali stranki in DEPURTAT-u, saj se na ta način šteje, da se član ali stranka strinja s prejemanjem pisnih obvestil DEPURTAT-a, elektronsko in/ali po telefonu, vključno s komunikacijo po elektronski pošti, besedilnih sporočilih ali obvestilih na strani.

          4.5. Stranka je dolžna DEPURTATU posredovati točne in popolne kontaktne podatke (e-poštni naslov, telefonsko številko, naslov za dostavo), da jih DEPURTAT lahko uporabi pri komunikaciji s stranko in pri opravljanju storitev. Stranka je dolžna DEPURTAT pravočasno obvestiti o vsaki spremembi teh podatkov. Stranka je odgovorna za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnih kontaktnih podatkov.

5. Newsletteri/novice in opomniki

          5.1. V trenutku, ko član ali stranka odpre račun na spletnem mestu (strani) in sprejme dokument (Splošni pogoji uporabe), ima pravico izraziti ali zavrniti svoje soglasje glede prejemanja elektronskih ali telefonskih novic/pisem in/ali opomnikov DEPURTAT, vključno z elektronsko pošto, sms sporočili ali objavami na spletnih straneh.

          5.2. Podatke, ki jih član pošlje za pošiljanje novic/pisem in/ali opomnikov, bo DEPURTAT uporabljal izključno v mejah Politike zaupnosti.

          5.3. Član ali stranka se lahko kadar koli odjavi od prejemanja novic/pisem in/ali opomnikov, in sicer

          5.3.1. z uporabo za to namenjene povezave, ki je sestavni del vseh prejetih novic/pisem in/ali opozoril (na dnu elektronskega sporočila, označeno s "Kliknite tukaj za odjavo", če je ta možnost tehnično izvedljiva).5.3.2. Promjenom statusa pristanka za primanje newslettera i/ili upozorenja koristeći stranice s ograničenih područja, u okviru individualnog Računa Člana, na www.samoobutev.si.

          5.3.3. S kontaktiranjem DEPURTATE na zgoraj opisan način, kot je opisano v poglavju 2.6 in v skladu z navodili za kontaktiranje ter brez kakršnih koli naknadnih obveznosti katere koli stranke.

          5.4. Umik privolitve Odjava od prejemanja novic in/ali opomnikov na noben način ne pomeni odpovedi privolitve v dokument (Splošni pogoji uporabe) in se uporablja šele po pošiljanju namere o odjavi.

          5.5. DEPURTAT si pridržuje diskrecijsko pravico, da izbere osebe, ki jim bo pošiljal novičke in/ali opomnike, kot tudi pravico, da iz svoje baze podatkov izključi člana ali stranko, ki je predhodno izrazila soglasje za prejemanje novičk in/ali opomnikov, brez kakršne koli kasnejše udeležbe DEPURTAT-a ali predhodnega obvestila o tem.

          5.6. DEPURTAT v svoje novice in/ali obvestila, poslana Članu ali Stranki, ne bo vključil nobenega promocijskega materiala, ki bi se nanašal na tretjo osebo, ki v času pošiljanja novic in/ali obvestila ni poslovni partner DEPURTAT-a.

 

6. Politika zaupnosti

          Z izvajanjem vseh potrebnih tehničnih in organizacijskih ukrepov iz veljavnih zakonov in predpisov o varstvu osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo EU 679/2016 o varstvu podatkov ("GDPR"), si po najboljših močeh prizadevamo za zaščito in spoštovanje zaupnosti vaših osebnih podatkov.

          Namen tega poglavja je obvestiti vas o osebnih podatkih, ki jih obdelujemo, ko nam jih posredujete neposredno ali prek spletnega mesta, ter o načinu obdelave teh podatkov.

          6.1. V skladu z veljavnimi zakoni in pravili o varstvu osebnih podatkov (GDPR) - osebni podatki so opredeljeni kot vsi podatki, ki se nanašajo na posameznika, katerega identiteta je določena ali se lahko določi. Načeloma so osebni podatki, na katere se to nanaša in ki jih DEPURTAT obdeluje, ime in priimek, naslov, elektronski naslov, OIB, koda člana, identifikacijska koda AWB za dostavo za dostavo izdelkov itd.

          6.1.1 Osebni podatki, ki jih DEPURTAT zbira in obdeluje, so: ime in priimek, naslov (poštni naslov za dostavo blaga), elektronski naslov, telefonska številka, številka UUID, koda člana, podatki o računu (za izvedbo naročila), glas, bančni podatki (v primeru vračila), podatki o računu na družbenih omrežjih.

          Ne zbiramo in ne obdelujemo občutljivih osebnih podatkov, ki jih GDPR opredeljuje kot posebno vrsto podatkov. Prav tako ne želimo zbirati in obdelovati osebnih podatkov oseb, mlajših od 18 let.

          6.1.2 Zato so v skladu z GDPR upravljavci za trenutno obdelavo osebnih podatkov (obdelovalci) naslednja podjetja: 1) DEPURTAT SRL, romunska pravna oseba s sedežem v sektorju 3, Liviu Rebreabu 6A, registracijska številka J40/10323/2015 , vpisana v poslovni register pri sodišču v Bukarešti, davčna številka /CUI RO30640605, se zavezuje, da bo pri upravljanju vaših osebnih podatkov z najvišjimi varnostnimi ukrepi in samo za navedene namene storila vse, kar zahtevajo lokalni predpisi in GDPR. Osebni podatki so bili zbrani/obdelani itd. med tem ali prejšnjim poslovnim odnosom med strankama, za katerega ste dali izrecno soglasje, in v skladu z zakoni, ki so veljali v danem trenutku.

          6.1.3 DEPURTAT vas obvešča, da so podatki iz člena 6.1. 6.1 in naslednjih členov so navedeni le kot primer in niso popolni, ter vas obveščamo, da bo spodaj podpisani za podatke, ki se zbirajo za pogodbene storitve in ki jih zagotavlja član, zbral le minimalno količino osebnih podatkov, ki je potrebna za izpolnitev namenov/dejavnosti DEPURTATA.

          6.2. V okviru upravljanja spletnega mesta DEPURTAT zbira določene podatke ("osebni podatki"), povezane z anketiranci, podatke, ki jih posredujejo sami anketiranci prek spletnega mesta z izrecno in prostovoljno privolitvijo, neposredno (npr. ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka itd.) ali posredno (npr. IP naslov, UUID itd.).

          6.3. Nameni, za katere DEPURTAT obdeluje osebne podatke, ki jih posreduje član/uporabnik, so naslednji:

          - obdelava naročil in plačil, - izvajanje pogodbenih obveznosti s partnerji za računovodske namene, - izboljšanje trženjskih dejavnosti, - reševanje vseh zahtev v zvezi z izpolnjevanjem naročil, - tržno komuniciranje, - upravljanje uporabniških računov na platformi za samopostrežbo, - statistični nameni. - povratne informacije o naših storitvah.

          6.4 DEPURTAT zbira, obdeluje in upravlja vaše osebne podatke v skladu z zahtevami GDPR in za opisana časovna obdobja, kot sledi: (i) v skladu z zakonskimi zahtevami, ki jih določa civilna in kazenska zakonodaja v zvezi z zastaranjem in obveznimi pogoji, s katerimi ste se strinjali s sprejetjem splošnih pogojev, se osebni podatki hranijo 3 leta od datuma sklenitve pogodbe (v primeru dostave in neplačila); (ii) zbrani osebni podatki se arhivirajo/hranijo več kot 3 leta v primeru prejema zahtevka za vračilo plačila. Poleg tega se zavedajte, da lahko vaše osebne podatke obdelujemo za obveščanje o blagu in storitvah, promocijskih ponudbah ali za izvedbo vaše prijave na novice. Praviloma se ti osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja le, če obstaja vaša privolitev, in prek komunikacijskih kanalov (e-pošta, SMS ipd.), ki ste nam jih posredovali ob privolitvi. Ob upoštevanju zgoraj navedenega je pomembno, da se zavedate, da naše dejavnosti obdelave temeljijo na vašem soglasju, dokler ga ne prekličete, in da imate pravico kadar koli preklicati svoje soglasje.

          S posredovanjem svojih osebnih podatkov uporabnik DEPURTATA potrjuje in brezpogojno sprejema dejstvo, da bodo njegovi osebni podatki vključeni in arhivirani v podatkovni zbirki upravljavca ter da izrecno in nedvoumno soglaša z obdelavo svojih osebnih podatkov, kot je podrobno opisano v poglavju 6.3.

          6.5 DEPURTAT vas obvešča, da obdelava vaših osebnih podatkov vključuje: vsak postopek ali niz postopkov, ki se izvajajo na osebnih podatkih (z avtomatiziranimi ali neavtomatiziranimi sredstvi), kot so zbiranje, zapisovanje, organiziranje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, iskanje, izvajanje pregledov , uporaba, razkritje s prenosom, razširjanje ali drugo dajanje na voljo, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, brisanje, uničenje itd (ta niz ukrepov je le primer v teh splošnih pogojih, obdelava pomeni vse vrste ukrepov v zvezi z osebnimi podatki) .

          6.6 S teritorialnega vidika se določbe uredbe uporabljajo za vse obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja upravljavec ali obdelovalec podatkov s sedežem v EU, obdelave osebnih podatkov anketirancev v EU, ki jih izvaja upravljavec ali obdelovalec podatkov zunaj EU, če: se blago in storitve ponujajo državljanom EU ali če se spremlja, profilira vedenje državljanov EU. DEPURTAT je upravljavec podatkov, kot je opisano v veljavnih pravilih in zakonih, vključno z GDPR.

          6.7 DEPURTAT vas obvešča, da lahko DEPURTAT glede na blago/storitve, ki jih izbere uporabnik, in namen obdelave osebnih podatkov posreduje vaše osebne podatke drugim povezanim podjetjem, tretjim osebam ali javnim organom za izpolnitev tistih namenov, za katere obstajajo pravne podlage. V skladu z GDPR vas obveščamo, da lahko določene vaše osebne podatke posredujemo ali omogočimo dostop do njih naslednjim skupinam prejemnikov:

          - povezana podjetja za upravljanje naročil, - poslovni partnerji za dostavo naročenega blaga in storitev, - kurirske službe, - ponudniki plačilnih in bančnih storitev, - ponudniki računovodskih storitev za namene zunanjih računovodskih storitev, - zavarovalnice, - druge tretje osebe, s katerimi lahko razvijemo skupni program za zagotavljanje našega blaga in storitev, - javni organi Zagotavljamo vam, da bomo pri posredovanju osebnih podatkov članov/uporabnikov z ustrezno skrbnostjo zagotovili, da naši upravljavci in tretje osebe izvajajo vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe za izpolnjevanje pravnih zahtev veljavne zakonodaje, vključno z GDPR.

          6.8 Osnova, na kateri temelji obdelava osebnih podatkov, je lahko glede na namen obdelave osebnih podatkov vaša privolitev, ki jo podate, ko odprete in potrdite svoj uporabniški profil, tj. z zahtevo, da postanete član/uporabnik skupnosti samoobutev. Podlaga je tudi zakonitost in/ali izvajanje pogodbe, pri čemer se upošteva, da je pogodba/komercialno razmerje med vami (stranko) in DEPURTATOM nastalo z oddajo naročila in plačilom naročenih izdelkov, tj. z vračilom izdelka, ki je neustrezen ali nezaželen, podlaga pa je tudi zakoniti interes DEPURTATA, ki je potreben pri izvajanju komercialnih in gospodarskih dejavnosti DEPURTATA, kot to določa GDPR. Vaše osebne podatke bomo obdelovali, da bi ne glede na okoliščine izboljšali in zagotovili zaščito spletnega mesta in uporabnikov platforme samobotev pred kibernetskimi napadi ter izboljšali ukrepe za odkrivanje in preprečevanje poskusov goljufij, vključno z zagotavljanjem osebnih podatkov javnim organom ter ukrepi za obvladovanje tveganja.

          6.9. Prav tako vas želimo v celoti seznaniti z načeli Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR EU 679/2016) in s pravicami posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

          6.10 Splošna uredba o varstvu podatkov predvideva šest načel, ki jih je treba upoštevati pri obdelavi osebnih podatkov:

 1. a) načelo zakonitosti, poštenosti in preglednosti. V skladu s tem načelom mora upravljavec zagotoviti, da (1) se obdelava osebnih podatkov izvaja v skladu z zakonskimi zahtevami in da je vsaka drugačna obdelava nezakonita; (2) se obdelava osebnih podatkov izvaja na sorazmeren način, tj. tako, kot bi menil anketiranec; (3) obdelava mora biti pregledna, kar pomeni, da mora upravljavec posameznika odprto in jasno obvestiti o namenu in načinu obdelave;
 2. b) načelo omejitve namena. Upravljavec ravna v skladu s tem načelom, saj zbira in obdeluje osebne podatke le za namene, ki so jasno določeni in o katerih je bil anketiranec tako obveščen;
 3. c) načelo zmanjšanja količine podatkov. Upravljavec ravna v skladu s tem načelom, če obdeluje le tiste osebne podatke, ki so potrebni za izpolnitev namena, pri čemer določa, da se ne zbirajo osebni podatki, ki niso potrebni za izpolnitev namena;
 4. d) načelo točnosti. Upravljavec zbira in obdeluje samo tiste osebne podatke, ki so točni in posodobljeni;
 5. e) načelo omejitve shranjevanja. Upravljavec spoštuje to načelo v skladu z GDPR, saj vaše osebne podatke arhivira/hrani le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo;
 6. f) načelo celovitosti in zaupnosti. Upravljavec ravna v skladu s tem načelom, če je izvedel vse potrebne varnostne ukrepe in notranja pravila, ki preprečujejo nepooblaščeno in nezakonito obdelavo ter preprečujejo kršitve podatkov, njihovo spreminjanje ali izgubo

          6.11 Splošna uredba o varstvu podatkov določa skupno 8 pravic anketirancev/članov/klientov DEPURTATA, in sicer

 1. a) pravica do informacij in dostopa do osebnih podatkov (člena 13 in 14) - poudarjamo, da so uvodni deli splošnih pogojev in da to poglavje vsebuje informacije, kot so: identiteta in kontaktni podatki upravljavca podatkov in zastopnika upravljavca podatkov, kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO), nameni obdelave in pravna podlaga, prejemniki podatkov ali kategorije prejemnikov podatkov, podatki o pošiljanju osebnih podatkov v tretje države, ustrezna jamstva, čas hrambe, pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, pravica do ugovora, morebitne posledice posredovanja osebnih podatkov, obstoj sistema za samodejno profiliranje;
 2. b) pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do dostopa (člen 15). sistem, ki omogoča vpogled v osebne podatke po predhodni ugotovitvi identitete anketiranca;
 3. c) pravno na dokumentih (člena 16 in 19) - DEPURTAT spoštuje to pravico in se nanaša na popravek in popolnost podatkov;
 4. d) pravica do pozabe (člena 17 in 19) - DEPURTAT spoštuje to pravico, če jo anketiranec zahteva in če je motivirana in utemeljena na veljavni podlagi:

          Pravice ni mogoče zahtevati in zato ni izpolnjena, če je obdelava potrebna za: izražanje svobode govora in dostopa do informacij, izpolnitev pravne zahteve, opravljanje nalog v javnem interesu, v zvezi z zdravjem, arhiviranje, zgodovinske ali znanstvene raziskave, statistične namene, identifikacijo, odgovor na zahtevo, ki jo pošlje sodišče;

 1. e) pravica do omejitve obdelave (člena 18 in 19) - ta zahteva se lahko določi na naslednji način:

          če je sporna točnost osebnih podatkov, zakonitost obdelave in če upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več

          kadar upravljavec hrani samo osebne podatke

          kadar je za obdelavo osebnih podatkov potrebna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

          ko upravljavec vsem prejemnikom predloži spremembe omejitev obdelave osebnih podatkov

 1. f) pravica do prenosljivosti podatkov (člen 20) V skladu z GDPR mora DEPURTAT pomagati anketirancu, ko zahteva prenos podatkov; v preprosti obliki, ki jo je mogoče prebrati z računalnikom, in jo poslati upravljavcu podatkov, ki ga je navedel anketiranec;
 2. g) pravica do ugovora (člen 21) se lahko zahteva samo za naslednje: neposredno trženje, znanstvene in zgodovinske raziskave; izpolnjevanje dejavnosti v javnem interesu; izvajanje javnih pooblastil; zakoniti interes upravljavca ali tretjih oseb
 3. h) pravica anketiranca, da se ga ne ocenjuje z avtomatiziranim profiliranjem (člen 22), zahteva:

          Nezakonit postopek ustvarjanja profila ne glede na namen: avtomatizirano ocenjevanje sposobnosti in kakovosti dela zaposlenega, odobritev kredita - ocenjevanje; izjema: obstoj privolitve anketiranca.

          Vedeti morate tudi, da se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov DEPURTATA na e-poštnem naslovu info@samoobutev.si. Zagotavljamo vam, da se bomo po najboljših močeh potrudili nemudoma odgovoriti na vaše zahteve in vam posredovati potrebne podatke.

          Poleg tega vas obveščamo, da imate pravico vložiti pritožbo pri lokalnem nadzornem organu.-----------

          Za vložitev zahteve za izpolnitev katere koli zgoraj opisane pravice lahko pošljete e-pošto na naslov info@samoobutev.si in zahtevate izpolnitev katere koli pravice v zvezi z (i) popravkom, posodobitvijo, omejitvijo, izbrisom, če obdelava osebnih podatkov ni v skladu z lokalnim zakonom št. 190/2018 o izvajanju ukrepov za izvajanje Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. aprila 2016 o varstvu oseb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in prostim pretokom podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES ter Uredbe ES 679/2016, v možnosti izvajanja vseh teh navedenih ukrepov in če je to mogoče zahtevati, če so osebni podatki napačni ali nepopolni; (ii) psevdonimizacijo osebnih podatkov, (iii) obveščanje tretjih oseb, katerim so bili osebni podatki posredovani, če za to potreben napor ni v nasprotju z zakonitimi interesi, in (iv) prepoved obdelave osebnih podatkov v največji možni meri v skladu z namenom obdelave. Kot upravljavec podatkov vas obveščamo, da bomo takoj prenehali obdelovati osebne podatke, takoj ko bo izpolnjen namen, zaradi katerega smo jih zbrali.

 

 1. Politika piškotkov (eng. Cookies) na www.samoobutev.si.

          Piškotek je kodirana besedilna datoteka (ang. File) majhne velikosti, ki jo strežnik pošlje prek spletnega brskalnika med obiskom in jo nato spletni brskalnik vrne nespremenjeno med vsakim naslednjim obiskom tega strežnika. Piškotek se shrani po zahtevi, poslani brskalniku (na primer: Internet Explorer, Chrome, Mozilla), in je popolnoma "pasiven" (ne vsebuje programov, virusov ali vohunske programske opreme in ne more dostopati do informacij z uporabnikovega trdega diska). Piškotki se uporabljajo za preverjanje pristnosti in za sledenje vedenju uporabnika; tipična uporaba je zapomnitev uporabnikovih najljubših stvari in uporaba sistema "nakupovalne košarice". Te datoteke omogočajo prepoznavanje uporabnikovega terminala in predstavitev vsebine na ustrezen način, prilagojen uporabnikovim željam. Piškotki uporabnikom zagotavljajo prijetno izkušnjo brskanja in podpirajo prizadevanja DEPURTATA, da uporabnikom ponudi prijetne storitve, kot so priljubljeni vidiki spletne zasebnosti in zgodovinski pregled nakupovalne košarice. Uporabljajo se tudi pri pripravi anonimnih statističnih podatkov, ki pomagajo razumeti, kako lahko uporabnik uporablja spletno stran www.samoobutev.si, spodbujajo izboljšanje strukture in vsebine, vendar izključujejo osebno identifikacijo uporabnika.

          DEPURTAT uporablja dve vrsti piškotkov: za posamezno sejo in fiksne (začasne datoteke, ki ostanejo na uporabnikovem terminalu do konca seje ali zaprtja aplikacije/spletnega brskalnika). Fiksne datoteke ostanejo v uporabnikovem terminalu za določen čas, v parametrih piškotkov ali dokler jih uporabnik ročno ne izbriše. Za piškotke, ki jih uporabljajo partnerji upravljavca spletnega mesta, vključno s položajem brez omejitve uporabnikov spletnega mesta, velja pravilnik o zasebnosti.

          Ob enem obisku spletne strani www.samoobutev.si se lahko namestijo: piškotki, ki vplivajo na delovanje spletnega mesta, piškotki za analizo obiskovalcev, piškotki za geografsko usmerjanje, piškotki za registracijo, piškotki za promocijo ali piškotki ponudnikov oglaševanja.

          Osebni podatki, zbrani s piškotki, se lahko zbirajo le za omogočanje določenih funkcij za uporabnika in so šifrirani na način, ki nepooblaščenim osebam preprečuje dostop. Samo ena aplikacija, ki se uporablja za dostop do spletnih mest, omogoča shranjevanje piškotkov v računalniku. Takšne nastavitve je mogoče spremeniti tako, da brskalnik blokira samodejno upravljanje piškotkov ali da je uporabnik obveščen vsakič, ko se piškotki pošljejo na njegov računalnik. Podrobne informacije o možnostih in načinih upravljanja piškotkov so na voljo na področju nastavitev brskalnika. Omejitev uporabe piškotkov lahko onemogoči določene funkcionalnosti spletnega mesta www.samoobutev.si. Piškotki so osrednja točka učinkovitega delovanja spletnega iskanja, ki pomagajo poiskati nov prijazen način brskanja, prilagojen preferencam in interesom vsakega uporabnika. Zavrnitev ali deaktivacija piškotkov lahko povzroči nezmožnost uporabe določenih spletnih mest/strani. Zaradi njihove prilagodljivosti in dejstva, da večina najbolj obiskanih spletnih mest uporablja piškotke, se jim pravzaprav ni mogoče izogniti; deaktiviranje piškotkov uporabniku ne bo omogočilo dostopa do najbolj razširjenih in pogosto uporabljenih spletnih mest, vključno z Youtube, Gmail, Yahoo in drugimi.

          Primeri uporabe piškotkov:

          Prilagajanje vsebine in storitev željam uporabnikov - kategorije izdelkov in storitev.

          Dostop, prilagojen interesom uporabnika - pomnjenje gesel za dostop.

          Zapomnitev zaščitnih filtrov za otroke, ko gre za vsebine na internetu (možnosti družinskega načina, funkcije varnega iskanja).

          Funkcije za merjenje, optimizacijo in analizo - na primer potrditev določene ravni prometa na spletnem mestu, kakšna vsebina je prikazana in kako uporabnik pride do spletnega mesta (na primer prek iskalnika, neposredno, prek drugih spletnih mest itd.) Spletna mesta izvajajo te vrste analiz za izboljšanje spletnega mesta in v korist uporabnikov.

          Vprašanja varnosti in zaupnosti

Piškotki NISO virusi in uporabljajo obliko navadnega besedila; niso sestavljeni iz delov kode, zato jih ni mogoče preklicati in se ne morejo zagnati sami. Zato jih ni mogoče podvojiti ali razmnoževati v druga omrežja, da bi jih ponovno premaknili ali razmnožili. Ker ne morejo opravljati teh funkcij, jih ni mogoče obravnavati kot viruse. Piškotki se namreč lahko uporabljajo tudi v negativne namene, saj shranjujejo informacije o uporabnikovih željah in zgodovini brskanja, tako na določeni strani kot na več straneh, in se uporabljajo kot oblika vohunske programske opreme (vohunjenje za dejavnostjo uporabnika), veliko število programov proti vohunski programski opremi nenehno označuje piškotke, da bi jih izbrisali med postopki brisanja/pregledovanja proti virusom/vohunski programski opremi.

Brskalniki imajo običajno vgrajene (vgrajene) nastavitve zasebnosti, ki določajo določene ravni sprejemanja piškotkov, obdobja veljavnosti in samodejno brisanje po tem, ko je uporabnik obiskal določeno stran. Glede na to, da je vprašanje identitete izredno pomembno in predstavlja pravico vsakega uporabnika interneta, je priporočljivo, da se seznanite z možnimi težavami, ki jih lahko povzročijo piškotki, saj se prek njih med brskalnikom in spletno stranjo nenehno pošiljajo informacije v obe smeri, in če napadalec ali nepooblaščena oseba poseže med procesom pošiljanja podatkov, se lahko informacije v piškotkih ujamejo. Zgoraj navedeno se lahko zgodi, če se brskalnik poveže s strežnikom prek nezaščitenega omrežja (na primer odprtega omrežja WiFi). Drugi napadi, ki temeljijo na piškotkih, vključujejo spregled piškotkov v strežnikih. Zelo pomembno je, da uporabnik izbere najprimernejši način zaščite osebnih podatkov in:

          Prilagodite nastavitve piškotkov v brskalniku, da bodo odražale želeno raven varnosti piškotkov.

          Nastavitev dolgih obdobij veljavnosti za shranjevanje zgodovine brskanja in osebnih podatkov o dostopu.

          Upoštevati nastavitev brskalnika za brisanje posameznih podatkov ob vsakem zaprtju brskalnika. Gre za različico dostopa do spletnih mest, ki nameščajo piškotke, in možnost izbrisa vseh podatkov o obisku ob zaprtju posameznega brskalnika.

          Namestiti in stalno posodabljati aplikacije za preprečevanje uporabe vohunske programske opreme.

          Veliko število aplikacij za odkrivanje in preprečevanje vohunske programske opreme vključuje odkrivanje napadov na spletno mesto. Tako brskalniku preprečijo dostop do spletnih strani, ki bi lahko izkoristile njegovo ranljivost ali prenesle nevarno programsko opremo. Priporočljivo je stalno posodabljanje brskalnika, saj veliko število napadov s piškotki izkorišča slabosti starejših brskalnikov. Vsi novejši brskalniki ponujajo možnost spreminjanja nastavitev piškotkov. Te nastavitve običajno najdete v meniju "možnosti" ali "nastavitve" brskalnika.

8. Plačanje s karticami

 

V primeru, da se stranka odloči za spletno plačilo s kartico za enakovredno vrednost naročil, pogodb in/ali več pogodb, odobritev in vračilo v plačilo transakcije za sprejem kartice izvede izključno trgovsko podjetje STRIPE s pomočjo integrirane rešitve; STRIPE dobavlja DEPURTATU programske rešitve za lažje elektronsko trgovanje, in sicer plačilne storitve, upravljanje plačil in zaščito pred goljufijami. Sprejemajo se vse vrste kartic, ki jih izdajo hrvaške in tuje banke s simboli Visa, MasterCard, American Express, Diners, Discover, Maestro, če so jih banke aktivirale za spletno plačevanje. Drugi načini plačila so bančno nakazilo ali plačilo po povzetju. DEPURTAT ne zahteva in ne hrani nobenih podatkov o strankini kartici in/ali bančnih karticah, saj se obdelujejo neposredno na strežnikih ponudnika storitev spletnega plačevanja.